2924 #joyladaanniversary
‘ບໍ່ໜ້າເຊື່ອວ່າປະໂຫຍກສັ້ນໆ ຈະເຮັດໃຫ້ຂ້ອຍລຳຄານໄດ້ຂະໜາດນີ້’
30.1K ຈອຍ
# ຖະໜົນສີບົວ | ທະເລສີເທົາ | ນິຍາຍລາວ
#joyladaanniversary #2924 #AzureWings
# 3 ເລື່ອງ
ເລີ່ມອ່ານ
ອ່ານໃນເເອັບ