ວິທີການໃຊ້ລະບົບຫຼຽນຮູບເເບບໃໝ່!

ນ້ອງຈອຍຈະພາໝູ່ເພື່ອນທຸກຄົນ ມາຮູ້ຈັກກັບລະບົບໃໝ່ທີ່ສະບາຍຂື້ນກວ່າເກົ່າ ນັ້ນກໍ່ຄື ການປົດລັອກເຂົ້າອ່ານນິຍາຍໄດ້ໂດຍບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ຫຼຽນ ຫຼື ເເຄນດີ້ ພຽງເເຕ່ລໍຖ້າເວລາເຂົ້າອ່ານຟຣີ ເເຕ່ຖ້າຫາກໃຜບໍ່ຢາກລໍຖ້າດົນ ກໍ່ສາມາດໃຊ້ຫຼຽນປົດລັອກ ເພື່ອເຂົ້າອ່ານໄດ້ຕາມປົກກະຕິ

coin-newsystem-1

ລະບົບຫຼຽນ

ຄື ການສະໜັບສະໜຸນນັກຂຽນໃຫ້ມີຄ່າເຂົ້າໜົມເພີ່ມຂື້ນ

ນັກຂຽນສາມາດຕິດຫຼຽນ ໃນແຕ່ລະຕອນຂອງນິຍາຍໄດ້ ທັງຮູບແບບແຊັດ ແລະ ສະຕໍຣີ

- ຈອຍແຊັດ ຕິດຫຼຽນໄດ້ຕັ້ງແຕ່ 100-900 ຫຼຽນ

  ຈໍານວນ 1-9 ແຄນດີ້

- ຈອຍສະຕໍຣີ ຕິດຫຼຽນໄດ້ຕັ້ງເເຕ່ 300-900 ຫຼຽນ

  ຈໍານວນ 3-9 ແຄນດີ້

*ຈໍານວນຫຼຽນ ຫຼື ເເຄນດີ້ ເເລະ ເວລາປົດລັອກແມ່ນຂຶ້ນຢູ່ກັບການກໍານົດຂອງນັກຂຽນ

*ສຳລັບໄລຍະເວລາລໍຖ້າປົດລັອກຕອນນິຍາຍ ນັກຂຽນສາມາດກໍານົດເປັນ “ຊົ່ວໂມງ” ໄດ້ຕັ້ງເເຕ່ 6 ຊົ່ວໂມງ ຈົນເຖິງ 24 ຊົ່ວໂມງ ເເລະ ກໍານົດເປັນ “ມື້” ໄດ້ຕັ້ງເເຕ່ 2 ມື້ ຈົນເຖິງ 7 ມື້

*ອ່ານເງື່ອນໄຂການຕິດຫຼຽນເພີ່ມຕື່ມໄດ້ທີ່: https://www.la.joylada.com/coin/condition

ລະບົບຫຼຽນແບບໃໝ່ໃຊ້ງານເເນວໃດ?

1.ຈອຍຟຣີ ເລື່ອງທີ່ຕິດຫຼຽນຈະສະເເດງທີ່ໜ້າປົກເລື່ອງ ‘ເລື່ອງນີ້ອ່ານຟຣີ X ຊົ່ວໂມງ ໃຫ້ກົດປຸ່ມ ‘ເລີ່ມນັບເວລາ’ ຈາກນັ້ນເວລາຈະນັບຖອຍຫຼັງ ເພື່ອລໍຖ້າການປົດລັອກ

2.ໃຊ້ຫຼຽນ ຫຼື ແຄນດີ້ ຖ້າບໍ່ຢາກລໍຖ້າ ກໍ່ສາມາດໃຊ້ຫຼຽນ ຫຼື ແຄນດີ້ ເພື່ອປົດລັອກ ເຊິ່ງເວລາຈະຫຼຸດລົງເຄິ່ງໜຶ່ງ ເເລະ ສາມາດເລືອກຮັບຊົມໂຄສະນາ ເພື່ອຫຼຸດເວລາການລໍຖ້າລົງເຫຼືອ 5 ນາທີອີກດ້ວຍ

coin-newsystem-2

ກົດປົດລັອກນິຍາຍແບບ “ອ່ານຈອຍຟຣີ” ເເລ້ວນິຍາຍຈະໄປຢູ່ໃສ?

ນິຍາຍເລື່ອງນັ້ນຈະໄປຢູ່ທີ່ ຄລັງຂອງຂ້ອຍ ໝວດ ລໍຖ້າອ່ານຟຣີ

ຫາກນິຍາຍເລື່ອງນັ້ນຍັງບໍ່ເຖິງເວລາ ທີ່ຈະສາມາດເຂົ້າອ່ານໄດ້ ຮູບດ້ານລຸ່ມຂອງໜ້າຈໍຈະມີປຸ່ມກົດສະເເດງຂໍ້ຄວາມ ພ້ອມອ່ານ | ລໍຖ້າອ່ານເດີ້ ຖ້າເລື່ອງໃດຍັງບໍ່ຄົບເວລາ ນິຍາຍຈະຢູ່ຝັ່ງ ລໍຖ້າກອ່ນເດີ້ ຖ້ານິຍາຍຄົບເວລາເເລ້ວຈະເຂົ້າໄປຢູ່ທີ່ຝັ່ງ ພ້ອມອ່ານ ພຽງເທົ່ານີ້ກໍ່ຟິນກັບນິຍາຍກັນຕໍ່ເລີຍ ຖ້າຫາກມີຂໍ້ສົງໄສເພີ່ມເຕີມ ສາມາດຕິດຕໍ່ກັບທີມງານຈອຍລະດາໄດ້ທຸກໆຊ່ອງທາງເດີ້ເຈົ້າ

coin-newsystem-3