ຈົບ
The Judge #ຕັ່ງຂາວໃນຫ້ອງແດງ
ຕັ້ງໂຕເອງເປັນຜູ້ພິພາກສາ ແຕ່ຄວາມຈິງກາເປັນພຽງຄາຕະກອນໂລກຈິດຄົນໜຶ່ງເທົ່ານັ້ນແຫຼະ Warning ⚠️: Murder cases, Character death, Torture .
Joy View 428.2K ຈອຍ
# ໂກດັງເເຟນຄລັບ | ນິຍາຍລາວ
#ຕັ່ງຂາວໃນຫ້ອງແດງ #kpop #murder #Nct
# 5 ເລື່ອງ
ເລີ່ມອ່ານ
ອ່ານໃນເເອັບ