Joy View ໝູ່ກັນ(ກູຮັກມືງ)
ເປັນເລື່ອງຂອງໝູ່2ຄົນທີ່ສະໜິດກັນແຮງ ຮຽນນຳກັນມາຕັ້ງແຕ່ມໍ1ຈົນມາຮອດມໍ7 ເຊີ່ງໝູ່ຜູ້ນີ້ກໍໄດ້ແອບຮັກໝູ່ໂຕເອງແຕ່ບໍ່ໄດ້ບອກ ເພາະຢ້ານວ່າຈະໄດ້ເສຍຫມູ່ໄປ
Joy View 99 ຈອຍ
# ທະເລສີເທົາ | ນິຍາຍລາວ
#
# 1 ເລື່ອງ
ເລີ່ມອ່ານ
ອ່ານໃນເເອັບ