ຈົບ
Imagine in December || #GoodbyeJoy2022
ຂ້ອຍສາມາດຄິດຮອດບາງຄົນທີ່ທຸກຄົນບໍ່ເຄີຍຮູ້ຄວາມຈິງ Can i miss someone Nobody never really know
Joy View 516.8K ຈອຍ
# ຖະໜົນສີບົວ | ທະເລສີເທົາ | ນິຍາຍລາວ
#GoodbyeJoy2022 #Soulmatemoon #ການປ່ຽນຜ່ານ #ນິຍາຍວາຍ #NavinNeva #WishoulLy
# 5 ເລື່ອງ
ເລີ່ມອ່ານ
ອ່ານໃນເເອັບ