ພົບຮັກເມື່ອໜ້າຝົນ #ລະດູຝົນ
ແຕ່ກ່ອນບໍ່ເຄີຍເຊື່ອເລື່ອງບຸບເພສັນນິວາດນຳພາຮັກ ແຕ່ພໍມາຄິດເບິ່ງແລ້ວມັນກໍແປກ ທັງທີ່ຢູ່ໄກແສນໄກກໍໄດ້ມາພານພົບກັນ
33.1K ຈອຍ
# ຖະໜົນສີບົວ | ຟີວກູດຄາເຟ | ນິຍາຍລາວ