ຈົບ
ໃຜຄົນນັ້ນ | Who are you #ປັກຈອຍປັກໃຈ
ລາວຢືນຢູ່ບ່ອນນັ້ນຫຼືຂ້ອຍຝັນໄປເອງ he will be mine
Joy View 307.9K ຈອຍ
# ທະເລສີເທົາ | ລານຄາດຕະກໍາ | ນິຍາຍລາວ