ຈົບ
PIDSANA [namjin]
" ມັນເປັນສຽງທີ່ພິເສດ ແລະ ຂ້ອຍຄົນດຽວທີ່ໄດ້ຟັງ" [ເລີ່ມແຕ່ງ 4/3/22]
Joy View 369.8K ຈອຍ
# ໂກດັງເເຟນຄລັບ | ນິຍາຍລາວ
#누락된 #소리 #ສຽງທີ່ບໍ່ເຄີຍໄດ້ຍິນ #namjin #bts #specialvers
# 18 ເລື່ອງ
ເລີ່ມອ່ານ
ອ່ານໃນເເອັບ