ຈົບ
#Yoonmin || Adore you ອະວາທະເລ
" ແດ່ເຈົ້າ ທະເລຜູ້ຄອບຄວງອາວະກາດ " I'm only circling around visualize the stars will guide you here #ອະວາທະເລ
Joy View 3.1M ຈອຍ
# ຖະໜົນສີບົວ | ເຮືອນຫັນສາ | ນິຍາຍລາວ
#yoonmin #Yourmerdc #ອະວາທະເລ #waitFyou
# 21 ເລື່ອງ
ເລີ່ມອ່ານ
ອ່ານໃນເເອັບ