ຈົບ
ບ້ານຈັດສັນ​ #ຫຼັງທ່ຽງຄືນ
ແນ່ໃຈ​ແລ້ວຫວາວ່າສິ່ງທີ່​ເຈົ້າ​ເລືອກແມ່ນ​ສິ່ງທີ່​ດີທີ່ສຸດ!! ແລ້ວແນ່ໃຈໄດ້ແນວໃດວ່າເຈົ້າເປັນຄົນກຳນົດຊີວິດຂອງເຈົ້າເອງ!!
Joy View 6.8M ຈອຍ
# ເຂດອາຖັນ | ນິຍາຍລາວ
#ຫຼັງທ່ຽງຄືນ #ບ້ານຈັດສັນ #ເລື່ອງຜີ
# 7 ເລື່ອງ
ເລີ່ມອ່ານ
ອ່ານໃນເເອັບ