ຈົບ
ໃບສັ່ງຕາຍ
ເປັນເລື່ອງລາວທີ່ກຽ່ວກັບການປະຕິບັດກົດຕ່າງໆວ່າຕົວລະຄອນໃນນີ້ສິຢູ່ຫຼືສິໄປ ສິເປັນຫຼືສິຕາຍ
Joy View 41.2M ຈອຍ
# ເຂດອາຖັນ | ດິນເເດນເເຫ່ງມະຫັດສະຈັນ | ນິຍາຍລາວ
#ຜີ #ສະຫຍອງຂວັນ #ສ່ຽງດວງ #ໃບສັ່ງຕາຍ
# 20 ເລື່ອງ
ເລີ່ມອ່ານ
ອ່ານໃນເເອັບ