ຈົບ
ຮັກ ສີ ເລືອດ [love U die]
ຄວາມຮັກທີ່ມາພ້ອມກັບຄວາມລັບ!​ ບໍ່ໄດ້ດ້ວຍເລ່ກໍຕ້ອງເອົາດ້ວຍກົນ ບໍ່ໄດ້ດ້ວຍມົນກໍຕ້ອງໄດ້ດ້ວຍຄາຖາ....​
Joy View 27.7M ຈອຍ
# ທະເລສີເທົາ | ເຂດອາຖັນ | ນິຍາຍລາວ
#ຄົນໂດນຂອງ #ຮັກຕ້ອງຄອບຄອງ #ມົນດຳ #ໄສຍະເວດ
# 4 ເລື່ອງ
ເລີ່ມອ່ານ
ອ່ານໃນເເອັບ