ຈົບ
I love (hate) my dad #ຢອກຊື່ໆຜິດຫວາ?
: ຈື່ໄວ້..ພໍ່ນີ້ແຫຼະຄົນດີທີ່ສຸດ
Joy View 163K ຈອຍ
# ທະເລສີເທົາ | ເຮືອນຫັນສາ | ນິຍາຍລາວ
#ຢອກຊື່ໆຜິດຫວາ #ຈຶ້ກກະຫຍຶຍ
# 5 ເລື່ອງ
ເລີ່ມອ່ານ
ອ່ານໃນເເອັບ