ຈົບ
20 Mins of Death | 20ນາທີ ໜີຕາຍເຊື້ອນະຮົກ
ເມື່ອການທົດລອງຢາພິດພາດ ເຊື້ອພະຍາດຈຶ່ງອອກມາລະບາດຈົນກາຍເປັນຊອມບີ້ບຸກວຽງຈັນ. ພວກເຂົາຈຶ່ງອອກມາຕໍ່ສູ້ ເພື່ອຄວາມຢູ່ລອດ.
Joy View 7.3M ຈອຍ Joy Coin 3.7K ຫຼຽນ Joy Candy 1K ເເຄນດີ້
# ເຂດອາຖັນ | ລານຄາດຕະກໍາ | ນິຍາຍລາວ
#ຊອມບີ້ #ນິຍາຍລາວ #ສະຫຍອງຂວັນ #ວິໄລສິນ
# 10 ເລື່ອງ
ເລີ່ມອ່ານ
ອ່ານໃນເເອັບ