ຈົບ
ອັກສອນມໍລະນະ
ຖ້າບໍ່ຢາກເຫັນຍົມມະທຸດຫ້າມເຮັດໃຫ້ເຂົາ ເກັບອັກສອນທີ່ເປັນຊື່ເຈົ້າ​ #ຄ້ານຕື່ນມັກອ່ານ
Joy View 80.1K ຈອຍ
# ເຂດອາຖັນ | ນິຍາຍລາວ