ຈົບ
ດອກໄມ້ໃນລະດູໜາວ #GoodbyeJoy2022
ດອກໄມ້ຈະເບັ່ງບານເມື່ອເຖິງລະດູການຂອງມັນ
Joy View 403.7K ຈອຍ
# ຖະໜົນສີບົວ | ຟີວກູດຄາເຟ | ນິຍາຍລາວ
#purpleyellow #GoodbyeJoy2022 #ດອກໄມ້ລະດູໜາວ
# 3 ເລື່ອງ
ເລີ່ມອ່ານ
ອ່ານໃນເເອັບ