profile-image

ປໍປາຕາມົວ

ນິຍາຍຫຼາກຫຼາຍໝວດ ແຕ່ບໍ່ຄ່ອຍແຕ່ງຈົບຈັກໝວດ🐟👓💜 FB: Porpatarmua IG: Porpatarmua Tiktok: Porpatarmua
icon-annouce
ຕາຕະລາງ LIVE ເປີດໄພ້ດູດວງ: ສຸກ 19:00 ຊ່ອງ13: ຈັນ 19:00 ເມົ້າມອຍຈອຍມັນ: ພຸດ 19:00
icon-arrow-right
24
ເລື່ອງ
32.9M
ຈອຍ
17180
ຫຼຽນ
6649
ເເຄນດີ້
ເລື່ອງຂອງ ປໍປາຕາມົວ